affärskonsult bertil wiklund ab
bertil wiklund

Min affärsidé

I samarbete med Dig och Ditt företag är mitt mål:

att Du blir en mycket nöjd kund
att företaget får motiverade och stolta medarbetare
att ägaren blir nöjd och tacksam

bertil wiklund
www.bertilwiklund.se

Välkommen till Affärskonsult Bertil Wiklund AB


Med min mångåriga och breda erfarenhet som företagsledare, ekonomi- och personalchef, revisor och av ett antal styrelseuppdrag erbjuder jag mina tjänster för att med engagemang och målmedvetenhet utveckla Ert bostads-/ fastighetsbolag.


Jag har ansvarat för och genomfört:

  • köp och försäljning av publika och kommersiella fastigheter i miljardklassen.
  • entreprenadisering av verksamheter inom kommunal och privat fastighetssektor.

Jag har initierat och infört:

  • Plusboende, ett kundanpassat boende för lite äldre. Konceptet är i dag ett riksbekant begrepp, efter presentation i fack- och rikspress, radio, ett 50-tal företagsbesök, på SABO:s kongress och i Riksdagen. Plusboendet finns även presenterat i Bryssel.
  • en ISO-trippelcertifiering i miljö’ kvalitet och arbetsmiljö för Härnösandshus som det andra bostadsbolaget i Sverige.

Om Du vill:

  • förbättra företagets/organisationens ekonomi
  • genomföra kundanpassningar i bostadsbeståndet
  • entreprenadisera verksamheter
  • höja kompetensen och stärka varumärket

Eller om Du har någon annan fundering kring hur Ditt företag kan och bör utvecklas, ring eller maila mig, så kan vi säkert tillsammans hitta en lyckad lösning.


Bertil Wiklund

Affärskonsult Bertil Wiklund AB