affärskonsult bertil wiklund ab

CV Bertil Wiklund


Arbetslivserfarenhet:

Bokföringschef, Norrskog ek.förening, Kramfors
Revisor, KPMG Bohlins, Kramfors
Ekonomi- Personalchef, AB Härnösandshus, Härnösand
VD, AB Härnösandshus, Härnösand
VD, AB Härnösands kommunfastigheter, Härnösand
VD, AB Härnösands Näringsfastigheter, Härnösand
VD, Invest i Härnösand AB, Härnösand
VD, KB Spiran


Styrelseuppdrag:

Fastigo, (Fastighetsbranschens arbetsgivareorganisation), Stockholm
AB Härnösands Trafikövningsplats, Härnösand


Förtroendeuppdrag:

Nämdeman
Taxeringsnämdsledamot


Utbildning:

Företagsekonomi, Umeå Universitet
HFU Högre företagsekonomisk utbildning